Maansteen

Maansteen

Maansteen is een steen die sterk verbonden is

met de maan en vrouwelijke energie. De steen 

bevordert vruchtbaarheid en intuïtie. Het 

heeft een kalmerende werking op het gevoels-

leven. Het mineraal maakt empatisch en 

tevreden. Je geestelijk leven wordt dieper en

genuanceerder. De steen wordt veel gebruikt 

bij menstrustatie klachten en klachten

bij de overgang.

Maansteen is de steen van de hoop.

Actieve filters