Fuchsiet

Fuchsiet

Fuchsiet is een inzichtgevende steen. De steen

versterkt het gevoel van eigenwaarde en 

onafhankelijkheid. Het bevordert een gezonde 

interactiemet de mensen om je heen, zonder 

(wederzijdse) afhankelijkheid en machts-

verschillen. Fuchsiet vermindert de neiging om 

een slachtofferrol aan te nemen en om (door je 

gedrag of dat van anderen) in een slachtofferrol 

te belanden.

Actieve filters