Amazoniet

Amazoniet

Amazoniet versterkt de vrije wil, zet je weer in 

je eigen kracht en kan helpen bij stemmings-

wisselingen, negatieve energie, elektro-

magnetische straling, trauma en verdriet.

Het brengt verstand en intuïtie in balans.

Actieve filters