Ulexiet

Ulexiet

Ulexiet is een steen die je helpt je in een 

ander te kunnen verplaatsen. Je kunt hierdoor

een ander beter begrijpen. De steen helpt je

dingen te zien zoals ze zijn, en te zien 

waarom dingen zijn zoals ze zijn. Ulexiet 

beschermt tegen al te groot vertrouwen en

naïviteit. De steen helpt je je lot te 

accepteren, en je leven daarop aan te passen.

Actieve filters